Teorie – virová infekce - koronavirus 

 

Nový koronavirus 2019 (SARS-CoV-2) je virová infekce, která se replikuje v horních dýchacích cestách. Přibližně 10–15% osob infikovaných koronavirovým onemocněním (COVID-19) má závažný klinický průběh, přičemž téměř 5% se stává kriticky nemocnými, které vyžadují mechanickou ventilaci kvůli respiračnímu selhání. Předpokládá se, že smrt způsobená COVID-19 je způsobena respiračním selháním a nebo sekundárními infekcemi, včetně pneumonie spojené s ventilátorem.

Doposud neexistuje žádná známá léčba COVID-19 nebo konvenční prostředky ke snížení sekundárních infekcí u mechanicky ventilovaných pacientů. Výhodná by byla jakákoli bezpečná a účinná antivirová a antibakteriální léčba pro tyto pacienty, která by mohla snížit virovou zátěž a zlepšit faktory respiračního selhání. 

Ultrafialové (UV) světlo

 

Ultrafialové záření (UV) je druh elektromagnetického záření s vlnovými délkami od 10 nm do 400 nm. Tyto vlnové délky jsou kratší než vlnové délky viditelného světla. Mezi vlnovými délkami 100 až 400 nm je ultrafialové záření (UV světlo) rozděleno do tří různých rozsahů:

ultrafialové C (UVC) 100 - 280 nm, 

ultrafialové B (UVB) 280 - 315 nm,

ultrafialové A (UVA) 315 - 400 nm.

Snímek obrazovky 2020-05-10 v 19.43.25.p
Sn%C3%ADmek%20obrazovky%202020-05-10%20v
Sn%C3%ADmek%20obrazovky%202020-05-10%20v
Sn%C3%ADmek%20obrazovky%202020-05-10%20v

Spektrum světla

 

Alternativně byla zařízení UVA a UVB schválena FDA s indikacemi k léčbě lidských chorob, včetně kožního lymfomu, ekzému a psoriázy. Zatímco UVC světlo má široké germicidní vlastnosti. UVC světlo je na zemském povrchu slabé, protože je absorbováno ozonovou vrstvou atmosféry, avšak UVC z vyráběných lamp-světel se široce používá jako komerční germicid. Záření mezi vlnovými délkami 100 nm a 280 nm je silně absorbováno nukleovou kyselinou (DNA a RNA), což vede k poškození nukleové kyseliny a vede k ničení bakterií a virů. V závislosti na křemičitém skle použitém k tělu lampy vyzařují nízkotlaké a amalgámové lampy světlo při 254 nm a 185 nm (oxidací). K produkci ozonu se používá světlo o vlnové délce 185 nm.   

Sn%C3%ADmek%20obrazovky%202020-05-10%20v
Snímek obrazovky 2020-05-10 v 19.43.55.p

Upozornění:

Při aktivaci svítidla je třeba, aby lidé a zvířata opustili místnost! UV-C záření může způsobit poškození zraku a popálení pokožky, proto je doporučeno používat speciální ochranné brýle a pomůcky proti záření doporučené dle platných zdravotnických podmínek a nařízení.